Thursday, 8 December 2011

Tunjang Pembelajaran Dalam KSPK

* Tunjang Komunikasi
* Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
* Tunjang Kemanusiaan
* Tunjang Sains dan Teknologi
* Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
* Tunjang Ketrampilan Diri

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M :
~ Membaca
~ Menulis
~ Mengira
~ Menaakul

No comments:

Post a Comment